ŞİRKET POLİTİKALARIMIZ

 

İSG Politikamız

 

İNSAN ARAÇ OLARAK DEĞİL, BİR DEĞER OLARAK GÖRMEKTİR.

  • • İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere riayet eder ve uluslararası standartlar ışığında faaliyet göstermeti hedefleriz.
  • • İş kazalarına neden olabilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve ortadan kaldırmak amacıyla risk analizleri yapar, önlem alır ve sürekli geliştiririz.
  • • Çalışanların ve diğer paydaşların İş Sağlığı ve Güvenliğini en üst düzeyde tutmak amacıyla eğitir, iş ve kişisel korunma için en uygun donanım ve araç teknolojisinin kullanılmasını sağlarız.
  • • Acil durumlarda karşılaşılabilecek olumsuzlukları en alt düzeye indirgeyebilmek amacıyla yapılacak faaliyetlerin tüm paydaşlarımız tarafından bilinmesini sağlarız.

 

Çevre Politikamız

 

Yaşadığımız dünyanın enerji ve doğal kaynaklarının sınırlı olduğu bilincinden hareketle;

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde gelecek kuşaklara daha sağlıklı, güvenli, yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak için; çevre dengesini göz önünde tutarak ekonomik büyümeyi hedeflerken çevresel kaliteyi tüm süreçlerimizde uygulayacağımızı, 

Çevre yaklaşımları çerçevesinde çevresel etkilere uygun teknoloji sonucunda doğal kaynakların uygun kullanımı, atıkların azaltılması, geri dönüşüm sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması ve ekonomiye kazandırılması için gerekli önlemleri alacağımızı,

Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın çevre bilincinin oluşturulması için bir çevre yönetim sistemini standartlara uluslararası ve ulusal yasalara uygun olarak oluşturacağımızı ve bunu tüm süreçlerimize dâhil edeceğimizi taahüt ederiz.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR